Zapri

Iskalnik

Motena oskrba s pitno vodo

7. Julij 2020

Torek, 7. 7. 2020

Uporabnike na območju Erjavčeve, Kajuhove in Vodnikove ulice na Dobu, obveščamo, da bo v sredo, 8. 7. 2020, od 9.00 do predvidoma 13.00 motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Odvoz odpadkov tudi na praznični dan

24. Junij 2020

Center za ravnanje z odpadki Dob je ob praznikih zaprt. V petek in soboto (26. in 27. junija) pa obratuje po običajnem letnem delovnem času.

Napolnite ulične zbiralnike za stare aparate

22. Junij 2020

E-odpadki so posebni odpadki, zaradi težkih kovin in drugih nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, ne spadajo med mešane komunalne odpadke, zato jih je potrebno ločeno zbirati in oddati na posebna mesta.

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja

19. Junij 2020

Redno in investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode.

Celovita obnova vodohrana na Gori pri Pečah

15. Junij 2020

Za zagotavljanje varne in zanesljive vodooskrbe je poleg dobrega stanja cevovodov izjemno pomembno tudi dobro stanje objektov na omrežju - vodohranov in črpališč.

Zbiranje nevarnih odpadkov v občini Domžale

9. Junij 2020

Svetovni dan okolja - Čas je za naravo

5. Junij 2020

Hrana, ki jo jemo, zrak, ki ga dihamo, voda, ki jo pijemo, izvirajo iz narave. Če želimo poskrbeti za našo prihodnost, moramo skrbeti za naravo.

Kako lahko poskrbimo za naravo?

Obvestilo o odvozu kosovnih odpadkov v občini Mengeš

4. Junij 2020

Vabljeni k prijavi v portal eProdnik

29. Maj 2020

Na portalu lahko v svojem profilu kadar koli preverite informacije o komunalnih stoitvah na vašem odjemnem mestu: obračunano porabo vode po mesecih, redne odčitke, izdane račune, stanje plačil, dneve odvoza odpadkov.

Koronavirus: Večina storitev se izvaja nemoteno, uradnih ur na sedežu podjetja pa še ni

25. Maj 2020

V skladu s priporočili pristojnih institucij pa z namenom preprečevanja širjenja okužb še vedno veljajo določeni ukrepi, in sicer:

Strani

Oblikovanje in izvedba: ENKI