Iskalnik

22. marec - svetovni dan voda

Kanalizacija ni namenjena odpadkom

22. marca obeležujemo svetovni dan voda, ki je letos namenjen opozarjanju na problematiko odpadne vode. Slovenska komunalna podjetja želimo ob tej priložnosti opozoriti na problematiko odlaganja hrane, bioloških in drugih odpadkov v kanalizacijske odtoke ter na številne negativne posledice, ki jih takšno vedenje prinaša za delovanje kanalizacijskih sistemov in okolje.

 

 

Kanalizacija ni namenjena odpadkom

Svetovni dan voda je namenjen opozarjanju na pomen in vpliv vode na naša življenja ter izboljšanju našega odnosa do voda. Ko govorimo o vodi, se tema največkrat vrti okrog pitne vode, odpadna voda pa je velikokrat prezrta tema. Vendar je tudi slednja dragocen in obnovljiv vir, ki ponuja številne možnosti za nadaljnjo uporabo. Te pa do danes ostajajo še precej neizkoriščene. Po podatkih organizacije World Water Day se tako več kot 80 % neočiščene odpadne vode vrne nazaj v naravo.

To kaže tudi na izjemno pomemben vpliv, ki ga ima odpadna voda na okolje. Slednja se namreč vrača nazaj v vodni krogotok, zato je odgovorno ravnanje z odpadno vodo ključnega pomena. Žal pa se količina onesnažene odpadne vode v zadnjih letih povečuje in k temu prispeva tudi to, kako ravnamo z odpadno vodo za štirimi stenami naših domov.

Slovenska komunalna podjetja smo se tako odločila, da opozorimo na to problematiko tako, da plastično prikažemo, kaj najpogosteje pristane v kanalizacijskih odtokih in tja sploh ne sodi. Prikaz je nastal na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva, ki je tudi pobudnica in koordinatorka pobude Skupaj za boljšo družbo. Predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc je ob tem dejal: »S prikazom želimo prebivalce opozoriti na problematiko, ki je širša kot se zdi na prvi pogled. Z odlaganjem hrane in bioloških odpadkov v stranišča ne otežujemo zgolj učinkovitega čiščenja odpadne vode, ampak onemogočamo tudi nadaljnjo obdelavo bioloških odpadkov. Trajnostni krog ravnanja z viri je tako porušen.«

Kaj pogosto pristane v kanalizaciji pa tja ne spada?

- Ostanki hrane in drugi biološki odpadki 

Pravilno je, da jih odložimo v rjavi zabojnik ali na kompostnik. Tovrstni odpadki v kanalizaciji privabljajo podgane, ki se zaradi obilice hrane zadržujejo v kanalizacijskem omrežju in s prenašanjem bolezni lahko ogrožajo tudi naše zdravje.

- Odpadno jedilno olje 

Pravilno je, da ga shranjujemo posebej in odložimo med nevarne odpadke.  Če ga zlivamo v stranišče ali odtoke, se maščobe odlagajo na stene, nato pa se nanje vežejo druge nesnage in ožajo preseke cevi ter tako mašijo kanalizacijo. 

- Pripomočki za osebno nego: vlažilni robčki, vatke, palčke za ušesa

Pravilno je, da jih odlagamo v črne zabojnike. Če tovrstni odpadki pristanejo v stranišču, zamašijo črpalke kanalizacijskega sistema in tako povzročajo okvare na sistemu.

- Nevarni odpadki: barve, laki, odpadna olja, zdravila

Pravilno je, da jih zbiramo posebej in oddamo v okviru organiziranega zbiranja nevarnih odpadkov v premičnih zbiralnicah ali pa jih odpeljemo v zbirni center v Dobu, kjer je njihova oddaja za uporabnike brezplačna. Če se te snovi pojavljajo v odpadni vodi, je oteženo čiščenje odpadne vode, hkrati pa tako nevarne snovi prehajajo v okolje.

 

 

Oblikovanje in izvedba: ENKI