Zapri

Iskalnik

Odčitki

Če želite prejemati račune, na katerih bo zaračunana dejanska poraba pitne vode, imate možnost sporočanja stanja vodomerov.

Uporabniki lahko med posameznimi odčitki upravljavca sami odčitate stanje vodomera in ga najkasneje do zadnjega dneva v mesecu za tekoči mesec sporočite, tako da izpolnite spodnji obrazec. V tem primeru vam bomo pri izstavitvi računa upoštevali prejeti odčitek.

V kolikor boste stanje vodomera sporočali v pisni obliki po pošti, mora vaša prijava vsebovati: šifro uporabnika, ime in priimek, naslov, stanje vodomera in datum odčitka. V nasprotnem primeru vam poslanega odčitka ne bomo mogli upoštevati.

Oblikovanje in izvedba: ENKI